Прийом дітей до дошкільних навчальних закладів: нормативно-правові документи


Відповідно до статті 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ для задоволення потреб громадян України створюються, зокрема, такі дошкільні навчальні заклади:

 • дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;
 • дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках, і де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку.

Увага!!!

Дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу (спеціальні та санаторні) створюються для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтва про народження (п. 6);
 • для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою (п. 6);
 • Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, зі статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність (п. 7).

Відповідно до Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306:

 1. дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох місяців до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (п. 6);
 2. Приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі (крім спеціалізованих), як правило, відповідно до території обслуговування (п. 9);
 3. порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади (п. 10).
 4. Відповідно до Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165:
 5. до дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу направляють дітей за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, та встановлюють граничний термін їх перебування місцеві органи управління освітою з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК) для спеціальних дошкільних навчальних закладів або територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних дошкільних навчальних закладів) (п. 4);
 6. прийом дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі:
 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • направлення місцевого органу управління освітою;
 • висновку ПМПК або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування з приводу туберкульозу);
 • медичної довідки;
 • довідки дільничного лікаря про стан здоров’я дитини та епідеміологічне оточення;
 • довідки про щеплення;
 • усім дітям з недорозвиненням мовлення рекомендовано мати висновок сурдолога (п. 5);
 • у дошкільні навчальні заклади (групи) для дітей з порушеннями слуху зараховуються діти віком від 2 років глухі та зі зниженим слухом (середня втрата слуху в мовному діапазоні від 30 до 80 децибел) при збереженому інтелекті (п. 17);
 • до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушеннями мовлення зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві розлади, ринолалію, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення при збереженому слусі та інтелекті (п. 18);
 • у групи для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями зараховуються діти з 2-х років (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинення, алалія, афазія, дизартрія); з 4-х років (фонетико-фонематичне недорозвинення, дислалія) (п. 18);
 • до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушеннями зору зараховуються сліпі діти і зі зниженим зором, діти з амбліопією високого та середнього ступенів, функціональним порушенням зору та косоокістю; діти з гостротою зору до 0,4 з оптимальною оптичною корекцією на кращому оці — з 2 років (п. 19);
 • до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з розумовою відсталістю зараховуються діти віком від 3 років з діагнозами: легка розумова відсталість, помірна розумова відсталість, органічна деменція різного походження, яка відповідає легкій та помірній розумовій відсталості, внаслідок інфекційних, інтоксикаційних, травматичних та інших постнатальних уражень головного мозку; епілептична деменція (за відсутності денних або частих нічних судомних нападів); шизофренічна деменція (за відсутності психотичних розладів) (п. 20);
 • до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з затримкою психічного розвитку зараховуються діти з 3-річного віку, в яких виявлено затримку психічного розвитку різного походження:
 1. церебрально-органічного генезу (як правило, резидуального характеру у вигляді залишкових явищ інфекцій, травм, інтоксикацій нервової системи або генетичних вад розвитку);
 2. по типу конституційного (гармонійного) психічного і психофізичного інфантилізму;
 3. соматогенного походження з явищами стійкої соматичної астенії, соматогенної інфантилізації;
 4. психогенного походження з явищами патологічного розвитку особистості за невротичним типом, психогенної інфантилізації;
 5. внаслідок інших причин (п. 21);

до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату зараховуються діти з 2-річного віку, які самостійно пересуваються, з такими захворюваннями:

 1. дитячий церебральний параліч у легкій формі;
 2. наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах;
 3. вроджені та набуті деформації опорно-рухового апарату;
 4. наслідки інфекційних поліартритів, артрогрипозу;
 5. хондродистрофія, міопатія, сколіоз (п. 22);

до санаторних дошкільних навчальних закладів зараховуються діти віком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років на підставі рішення територіальних лікувально-профілактичних закладів чи тубдиспансерів за направленням місцевого органу управління освітою (п. 25);

до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу зараховуються діти з такими діагнозами:

 • ранніми проявами туберкульозної інфекції (віраж туберкулінових реакцій тубінфікування);
 • діти із контакту з хворим на активний туберкульоз та хворими на туберкульоз тваринами;
 • інфіковані мікобактеріями туберкульозу з супутніми неспецифічними захворюваннями у фазі ремісії;
 • після вилікування з приводу активного туберкульозу органів дихання та позалегеневого туберкульозу (після стаціонарного і санаторного лікування);
 • після вилікування з приводу туберкульозного менінгіту (після стаціонарного і санаторного лікування за відсутності порушень інтелекту);
 • після оперативних втручань з приводу туберкульозу після вилікування та висновку відповідного спеціаліста про можливість відвідування дошкільного навчального закладу (п. 26);

до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання зараховуються діти з:

 1. хронічною пневмонією;
 2. вродженими пороками розвитку бронхів і легень за відсутності дихальної або легенево-серцевої недостатності та ознак загострення хронічного запального процесу;
 3. післяопераційним станом (не раніше 6 місяців після операції з приводу хронічних неспецифічних захворювань легень);
 4. відсутністю дихальної недостатності і активності запального процесу в бронхах і легенях;
 5. рецидивним або астматичним бронхітом у стані ремісії;
 6. бронхіальною астмою легкого або середнього ступеня у стані стійкої ремісії;
 7. різними формами респіраторних алергозів (алергійний ларингіт, трахеїт та ін. у стані ремісії);
 8. частими та тривалими простудними захворюваннями (ГВРЗ) (п. 27);

до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи зараховуються діти з:

 • ревматизмом у неактивній фазі, не раніше 10 місяців після періоду загострення без вади чи з вадою серця при помірній компенсованій мітральній, аортальній або мітрально-аортальній недостатності;
 • вродженою вадою серця без недостатності кровообігу — до операції та після хірургічної корекції (через 3 місяці після операції);
 • хронічним тонзилітом, тонзилогенною кардіоміопією;
 • первинною артеріальною гіпертонією IА і IБ ступеня, вегето-судинною дистонією;
 • із станом після перенесеного інфекційно-алергічного міокардиту не раніше ніж через 6 місяців після періоду загострення захворювання за відсутності активного процесу (п. 28);

до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з захворюваннями ендокринної системи зараховуються діти з:

 1. цукровим діабетом інсулінозалежним;
 2. ожирінням при достатньому (дозованому індивідуально) фізичному навантаженні та харчуванні (п. 29);

до дошкільного навчального закладу для дітей з хворобами травлення зараховуються діти з:

 • хронічним гастритом (гастродуоденітом) у період ремісії;
 • хронічними захворюваннями тонкого і товстого кишечнику у стадії ремісії;
 • хронічними захворюваннями жовчовивідних шляхів у стадії ремісії;
 • виразковою хворобою шлунка або дванадцятипалої кишки в стадії ремісії;
 • хронічними персистуючими гепатитами в неактивній фазі (п. 30);

до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з психоневрологічними захворюваннями зараховуються діти з:

 1. неврозами, невротичними формами реактивних станів;
 2. астенічними, церебростенічними, неврозоподібними станами внаслідок раннього органічного ураження центральної нервової системи, травм черепа, нейроінфекції і соматичних захворювань в стадії компенсації;
 3. діти з легкими формами енурезу (п. 31).

Увага

Протипоказаннями для прийому дітей до дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу є: усі хвороби в період загострення; хронічні захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, травлення та ін. у період декомпенсації, ендокринні захворювання, що потребують індивідуального догляду і лікування; інфекційні хвороби до закінчення строку ізоляції, бацилоносії дифтерії та кишкових інфекцій; період лікування заразних та паразитарних хвороб очей та шкіри; злоякісні захворювання крові, недостатність кровообігу будь-якого ступеня; активні форми туберкульозу; часті судомні пароксизми (денні і нічні); психічні захворювання, що супроводжуються тяжким та глибоким недоумством та іншими важкими нервово-психічними розладами; різні форми енурезу, енкопрезу; психопатія і психопатоподібні стани різного характеру; венеричні захворювання; тяжкі вади опорно-рухового апарату, що унеможливлюють самостійне пересування та обслуговування

_____________________________________________________________________________________

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 № 1368:

прийом дітей до закладу здійснюється його завідувачем (директором) протягом календарного року на підставі:

заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

свідоцтва про народження (п. 3.10);

під час прийому дитини до закладу його завідувач (директор) зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність (п. 3.11).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей» від 26.11.2009 № 1/9-812:

у дошкільний заклад з сезонним перебуванням дітей приймаються діти від двох місяців до 6 (7) років;

прийом дітей здійснюється керівником протягом періоду діяльності закладу на підставі:

заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

медичної довідки про стан здоров’я дитини;

довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

свідоцтва про народження;

під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують його діяльність.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» від 25.05.2011 № 1/9-389:

питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією;

відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України;

за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 29.07.2011 № 1/9-577:

прийом дітей здійснює керівник дошкільного навчального закладу протягом календарного року на підставі:

заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

за наявності медичної довідки про стан здоров’я дитини;

довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

свідоцтва про народження;

у заяві батьків або осіб, які їх замінюють, обумовлюється час та періодичність перебування дітей у групах, інші умови.

Кiлькiсть переглядiв: 147

Коментарi

 • ManyFaws

  2018-02-14 05:32:40

  В интернете много полезных статей о пикантном положении и роддомах, но они какие-то неконкретные. Недостает наименований перинатальных центров, адресов, рекомендаций реальных врачей. А желательно бы увидеть последнюю информацию, важную в этом году – с свежими технологиями, ценами и новинками. Идеально, чтобы вдобавок и позновательная инфа для будущих и реальных мам. Все это обнаружила собственно здесь. Четко, конкретно, с примерами из реальной жизни, рассказами специалистов. Зачастую захожу на интернет-сайт, когда малыш болеет...