Організація дитячого харчування у 2022 році

/Files/images/harchuvannya/3029966.jpg

Показники вартості харчування у 2022 році.

/Files/images/harchuvannya/image.jpg

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 30.12.2021 № 431р “Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2022 році”

Показники вартості харчування дітей з 01.01.2022 року

55 грн. 22 коп. – вартість харчування дітей в яслах;

73 грн. 02 коп. – вартість харчування дітей в дитячому садку

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату у розмірі 60 % від повної вартості харчування, визначених місцевими органами виконавчої влади, а саме:

Показники оплати за харчування дітей для батьків або осіб які їх замінюють з 01.01.2022 року

33 грн. 14 коп. – вартість харчування дітей в яслах;

43 грн. 80 коп. – вартість харчування дітей в дитячому садку

УВАГА!

Відповідно до п. 2.8 наказу Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 30.12.2021 № 431р “Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти Запоріжжя у 2022 році” кінцевий термін внесення батьківської плати за харчування дітей у комунальних дошкільних закладах

до 10 числа поточного місяця.

/Files/images/герб.png

Відповідно до Рішення Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 03.12.2021 № 458 "Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя в 2022 році":

Категорії дітей, які підлягають звільненню від оплати за харчування в ЗДО

  • Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • діти з інвалідністю;
  • діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
  • діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
  • діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку і відвідують спеціальні заклади дошкільної освіти (групи) ;
  • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» які мають відповідні документи, що підтверджують статус;
  • діти із сімей, які мають трьох і більше дітей.
  • діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
  • діти із числа осіб, визначених у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Увага!

Пільга по звільненню від сплати за харчування дитини в ЗДО починає діяти з наступного дня після подання всіх необхідних документів.

Для оформлення необхідно надання наступних документів:

Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування:

1. Заява від опікуна (піклувальника).

2. Свідоцтво про народження дитини (копія).

3. Рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною,позбавленою батьківського піклування (копія).

Діти– інваліди:

1. Заява від батьків.

2. Свідоцтво про народження дитини ( копія )

3. Медичний висновок про дитину-інваліда (копія) або посвідчення (пенсійне або отри-мувача державної соціальної допомоги). Якщо посвідчення видано на одного з батьків, у ньому повинно бути чітко зазначено прізвище, ім’я по-батькові дитини інваліда, рік народження.

Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

1. Заява від батьків.

2. Свідоцтво про народження дитини (копія)

3. Довідка з місцевого управління праці та соціального захисту населення про отримання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості (копія).

Дитина, батько (мати), якої загинув під час виконання службових обов'язків:

1. Заява від одного із батьків.

2. Свідоцтво про народження дитини (копія)

3. Посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісті під час проходження військової служби (копія).

Діти із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил) та діти із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил)

1. Заява від одного із батьків.

2. Свідоцтво про народження дитини (копія).

3. Копія посвідчення учасника бойових дій та копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил, її проведення і захисті незалежності, су-веренітету та територіальної цілісності України.

3а. Довідка встановленого зразка з військкомату про причинний зв’язок смерті одного з батьків з військовими діями з підписом, скріпленим печаткою.

3б. Посвідчення дитини (матері), як члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни (копія).

3.в. Довідка з військової частини про участь особи в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (для батьків, які зараз проходять службу в зоні АТО).

Дитина з багатодітної сім’ї:

1. Заява від батьків

2. Свідоцтво про народження дитини (копія).

3. Свідоцтво про народження всіх дітей (де вказані дані про батьків) – копія, або довідка про склад сім’ї або паспортні дані одного з батьків з розділом: «Особливі відмітки», де виписуються дані про дітей (враховуються діти до 18 років, та діти до 23 років, які про-довжують навчання /в цьому випадку надається довідка з навчального закладу, в якому навчається дитина/.

Діти, які потребують корекції фізичного або психічного стану:

1. Заява від батьків.

2. Свідоцтво про народження дитини (копія).

3. Документ, який підтверджує необхідність корекції. (Витяг протоколу засідання ІРЦ, висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини)

Діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї не перевищує прожиткового мінімуму:

1. Заява від батьків.

2. Свідоцтво про народження дитини (копія).

3. Довідки про доходи кожного члена сім’ї видані за місцем отримання доходів:

працюючим – з міста роботи (оригінал),

не працюючим – з центру зайнятості (оригінал),

трудова книжка (копія),

підприємець – з додаткової інспекції.

4. Довідка про місце реєстрації всіх членів сім’ї, видана житлово-комунальними організаціями (оригінал).

Кiлькiсть переглядiв: 336

Коментарi