• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • VIII Міська виставка педагогічних технологій

/Files/images/герб.png

VIII Міська виставка педагогічних технологій «Освіта міста Запоріжжя: досвід інноваційних досягнень в контексті реалізації концепції Нової української школи»

НОМІНАЦІЯ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО»

СЕКЦІЯ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

Конкурсна робота: ПАРЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ ІНТЕРЕСУ ДО ПІЗНАННЯ СВІТУ ЗАСОБАМИ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «ЦІКАВИНКИ САМОСТІЙНОГО ПІЗНАННЯ СВІТУ» (натисніть на назву роботи для ознайомлення)

Анотація досвіду для участі у VIII Міській виставці педагогічних технологій «Освіта міста Запоріжжя: досвід інноваційних досягнень в контексті реалізації концепції Нової української школи»

Тема: Парціальна програма «Формування у дошкільників з порушенням зору інтересу до пізнання світу засобами пошуково-дослідницької діяльності «Цікавинки самостійного пізнання світу»

/Files/images/portreti/Н.В..jpgУкладач: Кузнецова Наталя Володимирівна; учитель-дефектолог (тифлопедагог); кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії», звання: «Старший учитель»

Повна назва закладу освіти: Територіальний відділ освіти Олександрівського району Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 81 «Бірюсинка» Запорізької міської ради Запорізької області

Завідувач ДНЗ №81: Крюковська Світлана Іванівна

Адреса закладу: 69095м. Запоріжжя, вул. Казача 2. Телефон: (061)787-46-21

Email: biriusynka@ukr.net

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Провідна ідея досвіду полягає у впровадженні в професійну корекційну діяльність педагогів ДНЗ елементів раніше відомих і сучасних методик дитячого експериментування, систематизації та адаптації практичного і діагностичного матеріалу для дошкільників з порушенням зору з метою активізації розумової діяльності дітей, розвитку в них самостійності, ініціативності, активності, самоконтролю, відпрацювання вміння включати в процес обстеження предметів та явищ збережені аналізатори.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Сучасна державна політика у сфері освіти в Україні спрямована не на отримання дитиною певної суми знань, вмінь і навичок, а на розвиток її творчого потенціалу, прояв активності в отриманні знань, на створення умов, що відкривають дитині можливість самостійних дій у пізнанні навколишнього світу. Впровадження особистісно-зорієнтованої моделі освіти зумовлює необхідність розвитку дітей у різних сферах їхнього життя, це виразно відобразилось у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. Концептуальна основа цього державного документа — єдність природних законів буття людини, довкілля, Всесвіту. Тож нам, практикам, вже сьогодні треба докласти певних зусиль, щоб зробити перехідні кроки, які допоможуть наблизитися до особистісно-зорієнтованих технологій оновлення освіти. Досягти успіху у цьому напрямку педагогам допоможе програма "Цікавинки самостійного пізнання світу".
Програма "Цікавинки самостійного пізнання світу" спрямована на формування у дітей з порушенням зору обізнаного правильного відношення до природних явищ та об’єктів, які оточують дитину і з якими вона знайомиться в дошкільному дитинстві; спрямована на набуття навичок практичної взаємодії з навколишнім світом, що забезпечує становлення світогляду дитини, її соціалізацію.
Під час складання програми враховувались психофізичні та вікові особливості дітей. Це важливо, тому що діти з порушенням зору мають недостатні уявлення про предмети та явища навколишнього. Через порушення зору вони погано бачать та виділяють конкретні ознаки та якості предметів: їх форму, величину, колір та просторове розміщення. В зв'язку з цим, важливо в період дошкільного віку навчити їх, користуючись неповноцінним зором, правильно виділяти важливі ознаки та якості предметів. Там, де неможливо отримати зорову інформацію, необхідно активно включати в процес обстеження збережені аналізатори. Для реалізації цієї мети велике значення має елементарна пошуково-дослідницька діяльність дітей. Але вона буде результативною і стане способом самостійної пізнавальної діяльності дитини тільки при наявності мотивації і особистої зацікавленості дитини.
Систематичне використання прийомів пошукової діяльності приводить до того, що вона стає способом самостійної пізнавальної діяльності дитини з порушенням зору.

Науково-теоретична база досвіду:

Дослідження ґрунтується на основних положеннях Закону України "Про дошкільну освіту", Базового компоненту дошкільної освіти, Програмно-методичного комплексу програми розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років/ Укладачі Вавіна Л.С., Бутенко В.А., Гудим І.М.
Методологічною основою даної роботи є ідея пізнання світу, місця і ролі людини в природі та культурі. Це дозволяє дитині знайти гармонію як всередині себе, так і з навколишнім світом і людьми. Наше завдання - дати дитині розумові та почуттєві інструменти для самостійного пізнання світу. Тоді, в більшості випадків, малюк може обходитися без дорослої опіки і контролю. Останнє тісно пов'язане з практичним перетворенням об'єктів природи, які набувають характеру експериментування, нескладної пошуково-дослідницької діяльності.
Теоретико-методологічними засадами досвіду є наукові праці М. Монтессорі, Я. А. Каменського, Й. Г. Песталоцці, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинського; теорія О. Я. Герд, М. М. Стасюлевич, Т. Гекслі про сприяння формуванню у дітей готовності до самостійної розумової діяльності, створенню атмосфери захопленості вченням засобами дослідницької діяльності; теорія Б. П. Йосипова, М. О. Данилова, М. М. Скаткіна про дослідницьку діяльність як засіб формування самостійного перенесення знань і вмінь у знайому ситуацію, бачення завдання в знайомій ситуації, виявлення нової функції і структури об’єкта, самостійного комбінування відомих способів діяльності з новими, формування альтернативного підходу до пошуку вирішення проблеми.

Стислий виклад змістовного наповнення досвіду:

Робота присвячена проблемі комплексного використання елементів раніше відомих і сучасних методик дитячого експериментування, систематизації та адаптації практичного і діагностичного матеріалу саме для дошкільнят з порушенням зору.
У даній роботі розкрито тематичне та перспективне планування пошуково-дослідницької діяльності дітей з порушенням зору в старшій групі, представлено особливості організації пошуково-дослідницької діяльності та куточків для пошуково-дослідницької діяльності дітей з порушенням зору в старшій групі, розроблено зміст і надані методики діагностичної роботи.
Встановлено, що систематичне використання різноманітних методів та прийомів пошуково-дослідної діяльності приводить до того, що в процесі експерименту:
- Діти з порушенням зору отримують реальні уявлення про різні сторони досліджуваного об'єкта, про його взаємовідносини з іншими об'єктами і з середовищем існування.
- Йде збагачення пам'яті дитини, активізуються її розумові процеси, оскільки постійно виникає необхідність здійснювати операції аналізу і синтезу, порівняння і класифікації, узагальнення і екстраполяції.
- Розвивається мова дитини з порушенням зору, оскільки їй необхідно давати звіт про побачене, формулювати виявлені закономірності та висновки.
- Відбувається накопичення фонду розумових прийомів і операцій, які розглядаються як розумові уміння.
- Розвивається емоційна сфера дитини з порушенням зору, творчі здібності, формуються трудові навички, зміцнюється здоров'я за рахунок підвищення загального рівня рухової активності.

Результативність впровадження досвіду:

Запроваджена методична система роботи показала, що діти з порушенням зору стали активніше, проявляли ініціативу, творчий інтерес, з бажанням шукали способи вирішення проблеми. В процесі пошуково-дослідницької діяльності у дітей удосконалювалися здібності порівнювати, аналізувати, формулювати визначення понять. Дошкільнята стали уважнішими один до одного і до себе, проявляли співпрацю, намагалися знаходити причину своїх удач або помилок.
Про результативність досвіду свідчить:
1. Підвищення інтересу та пізнавальної активності дітей; збільшення їх практичного досвіду на основі теоретичних знань.
2. Прояв самостійності у встановленні причинно-наслідкових зв’язків.
3. Сформованість у дітей впевненості в собі і в своїх силах.
4. Легке протікання соціальної адаптації дітей з порушенням зору.
5. Збагачення осередків пошуково-дослідницької діяльності в групах.

Репрезентація досвіду:

Парціальну програму погоджено педагогічною радою дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 81 «Бірюсинка» Запорізької міської ради Запорізької області (протокол № 3 від 24.02.2016 р.) та схвалено на засіданні науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР (протокол №3 від 26.04.2016 р.). Програма презентована на Всеукраїнському проблемному семінарі «Світ дитинства: збереження дитячої субкультури та якість освіти».

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА РОЗРОБКИ

1. Прізвище, ім’я, по батькові: Кузнецова Наталя Володимирівна
2. Посада: учитель-дефектолог (тифлопедагог)
3. Місце роботи: дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №81 "Бірюсинка". Адреса:69095 м. Запоріжжя, вул. Казача 2,телефон: (061)787-46-21С
Email: biriusynka@ukr.net
4. Стаж безпосередньої педагогічної роботи: 25 років, на цій посаді: 15 років.
5.Освіта:

1. Запорізьке міське педагогічне училище №2, спеціальність «Дошкільне виховання»,1992р.;

2. Мелітопольський державний педагогічний університет, спеціальність «Психологія»,2002р.;

3. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, спеціальність «Корекційна освіта. Тифлопедагогіка», 2015р.

6. Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії»
Звання: «Старший учитель»
7.Нагороди:


Грамота РВО – наказ № 302 від 25.05.2001р.

Почесна грамота обл. УОН - наказ № 335 від 30.08.2006 р.

Грамота РВО – наказ № 306 від 05.06.2009р.

Диплом ТВО – наказ № 431р від 28.11.2014р.

Грамота ТВО – наказ № 371к/тр від 19.05.2016р.

Диплом Лауреата конкурсу І ступеня – 25-27 жовтня 2016р.

Подяка ТВО – наказ № 277р від 12.06.2017р.

Сертифікат КЗ «ЗОІППО» ЗОР – серія СС № 12716

8. Характеристика професійних та особистісних якостей педагога

Кузнецова Наталя Володимирівна – досвідчений творчий педагог. Роботу з дітьми планує, враховуючи сучасні підходи щодо організації педагогічного процесу, обирає ефективні форми і методи корекційної-відновлювальної роботи, спираючись на діагностичну методику вивчення загального рівня розвитку дітей, з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

Кузнецова Наталя Володимирівна поглиблено працює над проблемною темою "Формування у дітей з порушенням зору інтересу до пізнання світу засобами пошуково-дослідницької діяльності на основі технології Марії Монтессорі". Як результат самоосвітньої діяльності, Наталя Володимирівна узагальнила педагогічний досвід роботи з проблемної темина базі КЗ “ЗОІППО” ЗОР та стала Лауреатом I ступеня Восьмого Міжнародного форуму-презентації “Інноватика в сучасній освіті – 2016” у номіннації “Сучасні психолого-педагогічні технології інклюзивної освіти”. Матеріали ППД “Організація пошуково-дослідницької діяльності дошкільників з порушенням зору за допомогою технології Марії Монтессорі” висвітленні в науково-методичному посібнику “Здобутки освітян Запорізького регіону 2017” Випуск 18.

Наталя Володимирівна розробила парціальну програму «Формування у дошкільників з порушенням зору інтересу до пізнання світу засобами пошуково-дослідницької діяльності «Цікавинки самостійного пізнання світу». Парціальна програма схвалена на засіданні науково-методичної ради КЗ “ЗОІППО” ЗОР у 2016 р., презентована на Всеукраїнському проблемному семінарі «Світ дитинства: збереження дитячої субкультури та якість освіти»

Кузнецова Наталя Володимирівна працює над підвищенням свого фахового рівня шляхом активної участі в обласних, міських, районних та внутрішньосадкових заходах:

- Участь в реалізації психолого-педагогічного проекту «Садочок – простір дружній до дитини» у межах програми «Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході Україні» Представництва Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ)

- Участь в обласній виставці “Освіта Запорізького краю 2017”

- Участь в обласному фестивалі “Інноваційні технології у спеціальній освіті”

- Участь у внутрішньосадковій творчій групі «Оптимізація освітнього процесу на основі особистісно-зорієнтованого підходу шляхом впровадження елементів технології Марії Монтессорі»

- Проведення майстер-класу «Запрошую до казки: експериментування дошкільників з різними природними матеріалами»

- Проведення навчально-методичного семінару «Методика «Лялька-персона»

Важливу роль у підвищенні фахового рівня педагога відіграло поступове оволодіння комп’ютерними технологіями, що дало можливість розробити та створити власне портфоліо, яке висвітлює зміст роботи тифлопедагога та власні професійні досягнення.

Кузнецова Наталя Володимирівна співпрацює у тісній взаємодії з лікарем-офтальмологом, музичним керівником, фізінструктором, вихователями та батьками. Вона систематично знайомить батьків, педагогів із змістом корекційно-відновлювальної роботи, надає консультативну допомогу з питань корекції зорових порушень дошкільників в умовах сім’ї.

Відзначається високою загальною культурою, моральними якостями, користується повагою дітей, колег, батьків.


Кiлькiсть переглядiв: 409

Коментарi