Обласний конкурс/Files/images/74804679_2822077_kids2.jpg
"Освітні проекти: навчальна презентація"
Проект "Школа батьків "Бережемо здоров'я змалку"
Учасники проекту:
· вихователь-методист (керівник пректу) Дубровіна Я.М.
· вчитель-дефектолог Черненко В.С.
· вчитель-логопед Савенко І.О.
· вихователь групи компенсуючого типу Булгакова І.В.Реалії сучасного суспільства, стрімкі темпи його розвитку, нові іноваційні технології XXI сторіччя висувають перед нами багато нових проблем, серед яких найактуальнішою на сьогоднішній день є питання збереження і зміцнення здоров'я.
Щоб бути здоровим, потрібно оволодіти мистецтвом його збереження і зміцнення. Цьому мистецтву і повинно приділятися якомога більше уваги, як в дошкільному навчальному закладі, так і в сім'ї.


На сьогодні нікого не варто переконувати у тому, що і батьки, і педагоги хочуть бачити дітей здоровими й щасливими. Тому питання взаємозв'язку дошкільного закладу та сім'ї щодо зміцнення здоров'я та забезпечення ефективного фізичного розвитку дитини ніколи не втрачає своєї актуальності, а сьогодні, враховуючи стан здоров'я сучасних дошкільників, набуває ще більшої гостроти.
Однією з причин підвищення рівня захворюваності є недостатня психолого-педагогічна культура сім’ї, недостатня потреба у здоровому способі життя. У силу сформованих економічних причин, зайнятістю на роботі, сучасні батьки велику частину часу приділяють питанням матеріального забезпечення сім'ї, тому організація сімейного дозвілля стає справою освітнього закладу, щоб зацікавити батьків проблемою формування культури здоров'я. Адже зберегти та зміцнити здоров'я дітей можна лише завдяки спільним зусиллям педагогів і батьків.
Саме тому даному напряму роботи ми приділяємо особливу увагу.
Щоб досягти єдності ДНЗ та сім’ї в рамках постійно діючої Школи батьків «Бережемо здоров’я змалку» ми створили відповідне інформаційне середовище з питань зміцнення здоров'я та фізичного розвитку дошкільників.


В даному аспекті ми доцільно використовуємо інноваційні технології, що сприяють осучасненню поширених форм співпраці з батьками, підвищенню їх ефективності за рахунок формування активної батьківської позиції, створенню мотивації, усуненню явищ «формалізму» в роботі педагогічного колективу, налагодженню доброзичливої атмосфери творчого пошуку, взаємодопомоги.


Активна взаємодія педагогів ДНЗ з батьками з метою їх психолого-педагогічної просвіти та залучення до оздоровчої роботи має різні форми:


 • проведення тренінгів для батьків з метою набуття ними навичок використання різних прийомів та методів оздоровлення дітей — фізичних вправ, зорової і дихальної гімнастики, масажу, загартовування тощо;
 • навчання батьків окремих нетрадиційних методів оздоровлення дитячого організму — фітотерапії, аромотерапії тощо;
 • реалізація спільних творчих проектів;
 • проведення практикумів для батьків з метою ознайомлення з оздоровчими технологіями;
 • організація консультативного центру «Слабозора дитина вдома»;
 • використання інтерактивних методів роботи з метою залучення батьків до фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми;
 • проведення круглих столів з проблем оздоровлення та фізичного розвитку дітей за участю медичних працівників;
 • проведення «Днів відкритих дверей», «Вечорів запитань та відповідей» з метою ознайомлення батьків з формами фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному закладі;
 • проведення дискусій з елементами практикуму з питань психо-фізичного виховання та розвитку дітей;
 • проведення спільно з батьками спортивних змагань, свят, розваг, днів здоров'я тощо;
 • організація спільних з батьками заходів по благоустрою групових кімнат, ігрових і спортивних майданчиків у дошкільному закладі.

Отже, у результаті активної взаємодії педагогів з родинами вихованців, у батьків формується розуміння процесів розвитку, які відбуваються з їхньою дитиною, закладаються основи здорового способу життя у дітей. Це дає змогу батькам набагато ефективніше розв'язувати завдання, пов'язані зі зміцненням здоров'я, здійснювати профілактику ранніх відхилень у розвитку дітей. Окрім того, спільна діяльність батьків з дітьми протягом дошкільного дитинства сприяє підвищенню якості освіти та реалізації потенційних можливостей кожної дитини.

Кiлькiсть переглядiв: 96

Коментарi