Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки:

«Компетентнісна освіта: дидактичне наповнення»

Інформація про автора досвіду: Єгорова Лідія Володимирівна. Музичний керівник , спеціаліст вищої категорії.

/Files/images/ппр.jpg

Контактна інформація про навчальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) комбінованого типу № 81 «Бірюсинка» Запорізької міської ради Запорізької області; завідувач: Крюковська Світлана Іванівна; адреса садка: Козача 2; телефон: 62-70-65; адреса сайту: dnz81.edukit.zp.ua; електронна пошта:biriusynka@mail.ru

Тема досвіду Музично-дидактична гра – скарбниця світу музики.

Провідна педагогічна ідея досвіду Ключовою ідеєю дидактичної розробки є доцільне поєднання традиційної методики з ігровою діяльністю, а саме: використання музично-дидактичних ігор з метою формування у дітей бажання співати, слухати музику, танцювати, грати на музичних інструментах, розвитку їх творчих здібностей.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду Одним з важливих завдань всебічного розвитку сучасної дитини є виховання музичної культури, що є одним із завдань освітньої лінії «Дитина у світі культури» Базового компоненту дошкільної освіти.

Сьогодні в системі освіти змінено пріоритети з навчання на розвиток особистості, з накопичення нею «багажу» знань на вміння їх застосовувати в конкретних життєвих ситуаціях. Усе це передбачає впровадження в освітній процес компетентнісного підходу. Але досягти компетентності малюка неможливо без його діяльності, а тому компетентнісний підхід має реалізовуватися у синтезі з діяльнісним, де пріоритет надається ігровій діяльності, тому що вона є провідною для дошкільників. Отже саме музично-дидактична гра спроможна відкрити перед дитиною можливість застосування отриманих знань музичної грамоти в життєвій практиці; сприяє позитивній мотивації дошкільнят до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного музичного заняття; необхідність підвищення інтересу дітей до музики.

В процесі ігор діти не тільки набувають спеціальні музичні знання, у них формуються необхідні базові якості особистості: товариськість, відповідальність, самостійність. Музично-дидактичні ігри збагачують дітей новими враженнями, розвивають у них ініціативу, творчі здібності, здатність до сприйняття, розрізнення основних властивостей музичного звуку.

Використання музично-дидактичних ігор в роботі з дітьми сприяє оптимізації освітнього, корекційно-відновлювального процесу та художньо-естетичного розвитку дошкільників, що є одними з головних завдань нашого дошкільного закладу.

Науково-теоретична база досвіду В зарубіжній педагогіці минулих століть сформувались і отримали розповсюдження декілька високоефективних систем масового музичного виховання дітей: угорського композитора і педагога Золтана Кодая (1882 - 1967 ), австрійського композитора і педагога Карла Орфа (1895 - 1982), італійського психолога і педагога Марії Монтессорі ( 1876 - 1990 ), японського скрипаля і педагога Шишці Судзукі (1898 - по теперішній час) . Спільною у цих п'яти системах є їх спрямованість на творчість.

Серед праць, в яких розглядалися проблеми музичної психології, психології розвитку музичних здібностей можна виділити роботи Є.Назайкінського, Г.Когана, Г.Ципіна, І.Петрушина, Л.Бочкарьова, В.Медушевського. Особливе місце в останні роки починають займати ігрові технології й техніки, яким надають переважне значення у розвитку пізнавальних здібностей дітей (І.Васильєв, О.Войскунский, Т.Корнилова, В.Моляко, Н.Пов’якель, Р.Радева, Є.Смирнова, О.Тихомиров, С.Шапкін, Н.Шумакова та ін.).

Плідна діяльність В.М. Верховинця сприяла обґрунтуванню і впровадженню системи засобів формування музичної компетентності дітей, підкреслюючи особливе значення гри.

Значну увагу музичній творчості дітей та музично-дидактичній грі приділяла Н. Ветлугіна. Результати експерименту, проведеного під її керівництвом, довели можливість і доцільність проведення у вигляді імпровізації творчої ігрової діяльності.

Стисла анотація досвіду Зміст матеріалів відбиває спробу музичного керівника Єгорової Лідії Володимирівни внести свій доробок в актуальну на сучасному етапі проблему формування творчої особистості дошкільників та їх музичної компетентності засобами музично-дидактичних ігор в умовах впровадження державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти.

В основу роботи над проблемою покладено психолого-педагогічні принципи організації і проведення музично-дидактичних ігор з дошкільниками; особливості їх використання в процесі різних видів музичної діяльності.

Дидактична розробка включає узагальнений технологічний та методичний аспект, змістом якого є структура музично-дидактичної гри; технологія її використання на заняттях, в процесі співу, в процесі слухання музики, під час музично-ритмічних рухів.

Педагогом укладено послідовну практичну систему, яка включає перспективно-календарне планування музично-дидактичних ігор на рік; «Скарбничку музично-дидактичних ігор» для молодшого, середнього та старшого дошкільного віку (з визначенням мети та змісту гри).

Матеріали дидактичної розробки можуть бути використані музичними керівниками, вихователями дошкільних закладів, керівниками музичних гуртків, вчителями музики (початкова ланка).

Результативність впровадження досвіду Дослідження, що проводились як в ході занять, так і в роботі гуртка «Мелодійні нотки», свідчать про позитивний вплив музично-дидактичних ігор на формування музичної компетентності вихованців, розвитку їх творчості, ініціативності, самостійності, підвищився рівень їх пізнавальної активності.

Репрезентація досвіду Дидактична розробка музичного керівника Єгорової Лідії Володимирівни, її досвід з практики роботи презентовано на засіданнях районних методичних об’єднань (2012 рік), районних конкурсах (2013 рік), під час відкритих показів занять для слухачів ЗОІППО та отримали високу оцінку колег.

Тегі Музично-дидактична гра; музичне виховання; музична грамота; музично-сенсорний розвиток; музична культура; музична компетентність; музичні навички; поспівки; музичні інструменти; ритмічний малюнок; звуковисотний слух; характер музики; тривалість звука.

Кiлькiсть переглядiв: 130

Коментарi